Stylowanie tesktu w CSS

Jakimi atrybutami stylujemy tekst w CSS?

W CSS istnieje wiele atrybutów, które pozwalają programistom precyzyjnie stylować tekst na stronie internetowej. Niektóre z najpopularniejszych atrybutów to:

  • color - określa kolor tekstu,
  • font-family - określa rodzaj czcionki tekstu,
  • font-size - określa rozmiar czcionki tekstu,
  • font-style - określa styl czcionki, np. normal, italic, oblique,
  • font-weight - określa grubość czcionki, np. normal, bold, bolder,
  • text-decoration - określa dekoracje tekstu, np. underline, overline, line-through,
  • text-align - określa wyrównanie tekstu, np. left, right, center, justify,
  • line-height - określa odstępy między liniami tekstu,
  • letter-spacing - określa odstępy między literami tekstu,
  • text-transform - określa transformacje tekstu, np. uppercase, lowercase, capitalize.

Przykłady stylowania tekstu w CSS

Oto przykłady wykorzystania atrybutów CSS do stylowania tekstu:

p {
    color: #333;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    text-decoration: underline;
    text-align: center;
    line-height: 1.6;
    letter-spacing: 1px;
    text-transform: uppercase;
}