Punktowanie na stronie internetowej

1. Listowanie na stronie internetowej

Listy są powszechnie wykorzystywane na stronach internetowych do organizacji treści w sposób uporządkowany i czytelny. Umożliwiają one prezentację informacji w sposób hierarchiczny lub w formie punktowanej.

2. <ol> i <ul>

W języku HTML istnieją dwa główne typy list: uporządkowana (<ol>) i nieuporządkowana (<ul>). Lista uporządkowana jest wykorzystywana do prezentacji elementów w numerowanej kolejności, podczas gdy lista nieuporządkowana służy do tworzenia listy punktowanej, gdzie elementy nie są numerowane, lecz zazwyczaj prezentowane są za pomocą punktów, kropek lub innych znaczników.

3. Do czego służy <li>

Element <li> jest używany do definiowania pojedynczego elementu listy, zarówno w przypadku list uporządkowanych, jak i nieuporządkowanych. Każdy element <li> tworzy pojedynczy punkt na liście, który może zawierać tekst, obrazy lub inne elementy HTML.

4. Przykład listy HTML

Lista uporządkowana:

  1. Pierwszy element
  2. Drugi element
  3. Trzeci element

Lista nieuporządkowana:

  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
  • Punkt trzeci