ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI
Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management, BPM) – systemy zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach.