slider-suitecrm
SuiteCRM jest rozbudowaną o dodatkowa funkcjonalność wersją Sugar CRM v.6.5 CE. Jest to otwarta alternatywa dla SugarCRM Professional Edition.
 
  • OpenSales PDF - Szablony PDF
  • OpenWorkflow - moduł Workflow
  • OpenReporter - moduł raportowania
  • Google Maps - integracja map Google w obrębie systemu CRM
  • SecuritySuite - funkcjonalność rozszerzonego zarzadzania uprawnieniami