crm


Systemy CRM (Customer Relationship Management), to rozwiązania informatyczne pozwalające na rejestrację wszelkich informacji o kliencie dotyczących nie tylko jego transakcji z przedsiębiorstwem (faktury, zamówienia itp.) ale również innych informacji w kontekście sprzedaży i obsługi takich jak :
 
 • preferencje dotyczące produktów,
 • zgłoszenia serwisowe,
 • kontakty telefoniczne
 • korespondencja e-mail
 • kalendarium spotkań
 • notatki
 • dokumenty
Pozwala to na zindywidualizowanie oferty dla klienta, podniesienie efektywności jego obsługi, zwiększenie jego zadowolenia z usług i produktów firmy.
slider-suitecrm
SuiteCRM jest rozbudowaną o dodatkowa funkcjonalność wersją Sugar CRM v.6.5 CE. Jest to otwarta alternatywa dla SugarCRM Professional Edition.
 
 • OpenSales PDF - Szablony PDF
 • OpenWorkflow - moduł Workflow
 • OpenReporter - moduł raportowania
 • Google Maps - integracja map Google w obrębie systemu CRM
 • SecuritySuite - funkcjonalność rozszerzonego zarzadzania uprawnieniami