netcentrum category business inteligence


Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 

Zintegrowany system analityki biznesowej Business Inteligence Suite jest platformą o szerokiej funkcjonalności obejmującej między innymi :

  • Raportowanie 
  • Analizy danych OLAP
  • Kokpity menedżerskie (Dashboards) 
  • Data Mining
  • Repozytorium Metadanych
  • Integracja danych | Procesy ETL